Strict Standards: Declaration of plugins::input() should be compatible with db::input($string) in /var/www/mastak-shop/data/www/mastak-shop.com/includes/classes/plugins.php on line 1026 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/mastak-shop/data/www/mastak-shop.com/includes/classes/plugins.php:1026) in /var/www/mastak-shop/data/www/mastak-shop.com/includes/functions/admin.include.php on line 317 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/mastak-shop/data/www/mastak-shop.com/includes/classes/plugins.php:1026) in /var/www/mastak-shop/data/www/mastak-shop.com/rss2.php on line 465 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/mastak-shop/data/www/mastak-shop.com/includes/classes/plugins.php:1026) in /var/www/mastak-shop/data/www/mastak-shop.com/rss2.php on line 466 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/mastak-shop/data/www/mastak-shop.com/includes/classes/plugins.php:1026) in /var/www/mastak-shop/data/www/mastak-shop.com/rss2.php on line 467 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/mastak-shop/data/www/mastak-shop.com/includes/classes/plugins.php:1026) in /var/www/mastak-shop/data/www/mastak-shop.com/rss2.php on line 468 <![CDATA[Мастак-магазин автоматизации и электротехники]]> http://mastak-shop.com/ ru 1440 Thu, 19 Jul 2018 14:21:43 +0300 info@mastak.dn.ua (ПО "Мастак") <![CDATA[Мастак-магазин автоматизации и электротехники]]> http://mastak-shop.com/ http://mastak-shop.com/favicon.ico <![CDATA[Правила пользования электрической энергией для населения.]]> http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/1/article/Pravila-polzovaniya-yelektricheskoi-yenergiei-dlya-naseleniya- ПОСТАНОВА
від 26 липня 1999 р. N 1357
Київ
Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2000 року N 1607,
від 26 вересня 2001 року N 1275,
від 11 січня 2006 року N 4

На виконання статті 26 Закону України "Про електроенергетику" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила користування електричною енергією для населення (додаються).

2. Національній комісії регулювання електроенергетики разом з Міністерством енергетики у двомісячний термін розробити та затвердити методику обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних електропостачальнику внаслідок користування електричною енергією.

3. Національній комісії регулювання електроенергетики давати роз'яснення щодо виконання Правил користування електричною енергією для населення.

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 1999 р. N 1357

Правила користування електричною енергією для населення
(У тексті Правил слово "електропостачальник" в усіх відмінках і формах числа замінено
словом "енергопостачальник" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 року N 1607)

Загальні положення

1. Ці Правила регулюють відносини між громадянами (далі - споживачі електричної енергії) та енергопостачальниками.

Правила обов'язкові для виконання всіма споживачами і енергопостачальниками незалежно від форм власності.

2. У Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

електромережа - підстанції, розподільні установки та електричні лінії, призначені для передачі та розподілу енергії, до яких безпосередньо приєднана електроустановка або електропроводка споживача;

електропроводка - сукупність проводів і кабелів з кріпленнями, монтівними та захисними деталями, які прокладено на поверхні чи всередині конструктивних елементів споруд;

електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу та споживання електричної енергії;

енергопостачальник - учасник оптового ринку електричної енергії України, що купує електричну енергію на цьому ринку з метою продажу її споживачам;

(абзац п'ятий пункту 2 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 р. N 1607)

межа розподілу - точка електромережі, стосовно якої розподіляється електромережа між споживачем та енергопостачальником;

об'єкт споживача - житловий будинок, гараж, майстерня або інша електрифікована споруда, що належить споживачу на правах власності або користування;

підключення до електромережі - виконання операції з комутації для забезпечення постачання електричної енергії споживачу;

самовільне підключення - споживання електричної енергії без укладення з енергопостачальником договору про користування електричною енергією або підключення з порушенням цих Правил;

технічні умови - документ, що видається споживачу енергопостачальником і містить перелік технічних вимог, які необхідно виконати для приєднання електроустановок нового споживача до електромережі, реконструкції діючих електроустановок споживача або зміни категорії надійності електропостачання споживача.

3. Споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією (додаток 1) і укладається на три роки.

Договір про користування електричною енергією (далі - договір) вважається продовженим на рік, якщо за місяць до закінчення зазначеного терміну жодна із сторін не заявила про розірвання договору або про внесення до нього змін.

Енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, об'єкти якого розташовані на цій території, в укладенні договору про користування електричною енергією.

(пункт 3 доповнено абзацом третім згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 р. N 1607,
абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 4)

4. У договорі обов'язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з потужності наявних у споживача струмоприймачів. При цьому загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача.

Споживач може внести пропозиції щодо зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності. У разі відмови енергопостачальник надає споживачеві обгрунтовану письмову відповідь.

5. У разі розташування об'єктів споживача за різними адресами споживач повинен укласти окремий договір щодо кожного об'єкта.

У багатоквартирному будинку енергопостачальник укладає договори з кожним наймачем (власником) квартири.

6. У разі остаточного припинення користування електричною енергією споживач не пізніше ніж за 7 днів повинен повідомити про це енергопостачальника та розрахуватися за спожиту електричну енергію, подати енергопостачальнику заяву про розірвання договору.

Енергопостачальник припиняє подачу електричної енергії на об'єкт споживача та вживає заходів для запобігання розкраданню чи пошкодженню приладів обліку, використанню електричної енергії без обліку.

7. Для споживання електроенергії новий наймач (власник) квартири або іншого об'єкта повинен звернутися до енергопостачальника для укладення договору про користування електричною енергією. Після чого енергопостачальник протягом 3 днів у містах та 7 днів у сільській місцевості підключає квартиру або об'єкт споживача до електропостачання.

Установлення та експлуатація приладів обліку електричної енергії

8. Прилади обліку електричної енергії (далі - прилади обліку) мають бути придбані, встановлені, підключені енергопостачальником, а їх вартість та вартість послуг з встановлення оплачена:

а) для новозбудованих будинків - забудовниками;

б) у разі розділу обліку електричної енергії - організаціями, які здійснюють розділ обліку.

9. У квартирах або на інших об'єктах споживача, розташованих за однією адресою, встановлюється один прилад обліку незалежно від кількості господарських будівель.

За наявності декількох наймачів (власників) квартири прилад обліку встановлюється для кожного з них.

10. Прилади обліку встановлюються відповідно до вимог правил улаштування електроустановок.

Прилад обліку повинен мати пломбу з відбитком повірочного клейма територіального органу Держспоживстандарту та пломбу з відбитком клейма або логотипу енергопостачальника.

(пункт 10 доповнено абзацом другим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 4)

У разі встановлення приладу обліку в квартирі (будинку) або іншому об'єкті споживача енергопостачальник складає акт про збереження пломб у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.

(пункт 10 доповнено абзацом третім згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 4)

11. Відповідальність за збереження приладів обліку, встановлених у квартирі, на інших об'єктах споживача, та пломб на них несе споживач.

Відповідальність за збереження поквартирних приладів обліку, встановлених на сходових клітках, та пломб на них несе власник будинку або організація, у віданні якої перебуває будинок.

Перенесення приладів обліку за бажанням споживача, якщо це не суперечить вимогам правил улаштування електроустановок, виконується енергопостачальником за рахунок споживача.

12. Споживання електричної енергії за різними видами тарифів має забезпечуватися окремим обліком.

У разі вибору споживачем іншого або кількох видів тарифу на електричну енергію енергопостачальник видає споживачеві технічні умови на встановлення відповідних приладів обліку. При цьому споживач сплачує вартість нового приладу обліку з урахуванням балансової вартості та амортизаційного зносу приладу обліку, який встановлюється.

(пункт 12 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 4)

13. У разі встановлення за межами квартири або іншого об'єкта споживача багатофункціонального приладу обліку, приладу обліку з передоплатою або іншого, що вимагає щоденного нагляду за його показаннями, у квартирі або на іншому об'єкті споживача встановлюється виносне табло для спостереження за станом обліку, кількістю попередньо оплаченої електричної енергії.

14. У разі виявлення зовнішнього пошкодження приладу обліку, зриву пломби або його несправності в роботі споживач зобов'язаний негайно письмово повідомити про це енергопостачальника.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 4)

15. Пошкоджені прилади обліку, а також прилади обліку із зірваними або пошкодженими пломбами підлягають експертизі, що проводиться комісією у складі представників енергопостачальника та територіальних органів Держенергонагляду і Держспоживстандарту.

(абзац перший пункту 15 в редакції постанов
Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 р. N 1607,
від 11.01.2006 р. N 4)

Експертиза приладу обліку, який належить споживачу або за збереження якого він відповідає, здійснюється у присутності споживача.

За результатами експертизи складається акт.

16. У разі сумніву споживача у правильній роботі приладу обліку він може звернутися до енергопостачальника для проведення експертизи. Після оплати споживачем вартості робіт енергопостачальник протягом 20 днів проводить експертизу.

У разі підтвердження експертизою неправильної роботи приладу обліку енергопостачальник відшкодовує споживачу всі витрати, пов'язані з проведенням експертизи.

17. У разі пошкодження, втрати або неправильної роботи приладу обліку з вини споживача він відшкодовує вартість перевірки, ремонту або встановлення нового приладу обліку.

В інших випадках перевірка, ремонт або заміна пошкодженого чи втраченого приладу обліку здійснюється за рахунок енергопостачальника або організації, яка відповідає за збереження приладу обліку.

Енергопостачальник повинен відновити облік електричної енергії протягом 3 місяців. Постачання електричної енергії без обліку понад 3 місяці забороняється.

18. Якщо виникає необхідність тимчасового використання електричної енергії для виконання споживачем робіт протягом декількох годин або діб і встановлення приладу обліку недоцільно або неможливо, споживач повинен звернутися за відповідним дозволом на тимчасове безоблікове використання електричної енергії до енергопостачальника та укласти з ним відповідний договір.

У договорі зазначаються величина підключеної потужності (за паспортними даними струмоприймачів), кількість днів безоблікового користування на місяць та годин на добу. Договір підписується енергопостачальником та споживачем.

Розрахунки за спожиту електричну енергію

19. Розрахунки населення за спожиту електричну енергію здійснюються за діючими тарифами (цінами) для населення на підставі фактичних показань приладів обліку.

Якщо у власності споживача перебувають електричні мережі напругою понад 0,4 кВ, а прилад обліку встановлений не на межі розподілу електромереж, втрати електричної енергії на ділянці електромережі від межі розподілу до місця встановлення приладу обліку відносяться на рахунок власника зазначеної ділянки електромережі.

Громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності оплачують електричну енергію, спожиту на потреби підприємницької діяльності, за відповідним тарифом (ціною).

У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної енергії розмір плати споживача за використану електричну енергію визначається відповідно до порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

(пункт 19 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1275)

20. Розрахунковим періодом для встановлення розміру оплати спожитої електричної енергії є календарний місяць. Плата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію вноситься не пізніше 10 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено іншого терміну.

21. Знімання показань приладів обліку провадиться споживачем щомісяця. Енергопостачальник має право контролювати правильність знімання показань приладів обліку та оформлення платіжних документів споживачем.

За власним рішенням енергопостачальник має право самостійно знімати показання приладів обліку у споживача.

22. Оплата спожитої електричної енергії може здійснюватися:

за розрахунковими книжками;

за платіжними документами, які виписуються енергопостачальником;

за карткою попередньої оплати.

Порядок та форма оплати спожитої електричної енергії визначаються у договорі.

(пункт 22 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 р. N 1607)

23. Оплата спожитої електричної енергії, в тому числі на підставі визнаної претензії, здійснюється споживачем шляхом зарахування коштів виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку. Кошти від застосування штрафних санкцій до споживача, в тому числі пеня за несвоєчасну оплату спожитої електричної енергії, а також плата за надання споживачу додаткових послуг зараховуються на поточний рахунок енергопостачальника.

(пункт 23 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 26.10.2000 р. N 1607,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 4)

24. У разі застосування безготівкової форми оплати та планових платежів енергопостачальник періодично (згідно з умовами договору) проводить перерахунок за фактично спожиту електричну енергію та надає споживачу рахунок.

За відхилення нарахованих сум за фактично спожиту електричну енергію від сум зарахованих платежів пеня не стягується.

25. За несвоєчасну оплату електричної енергії понад термін, обумовлений договором, споживач сплачує неустойку (пеню) згідно з законодавством та договором.

26. У разі зміни тарифів (цін) на електричну енергію оплата заборгованості провадиться за тарифами (цінами), що діяли у період, за який сплачується борг.

27. У разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного у договорі чи платіжному документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про оплату на 20 день споживачу надсилається попередження про відключення електричної енергії.

У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання споживачем попередження енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі.

Забороняється відключення споживачів перед вихідними та святковими днями.

28. У разі відсутності у споживача коштів на оплату заборгованості він повинен звернутися до енергопостачальника із заявою про складання графіка погашення заборгованості або відстрочення терміну оплати та надати довідки, що підтверджують його неплатоспроможність.

29. У разі виявлення в платіжному документі помилкових показань приладу обліку споживач зобов'язаний повідомити про це енергопостачальника.

Представник енергопостачальника повинен протягом 5 днів від дня подання заяви перевірити рахунок, а в разі потреби протягом 20 днів перевірити прилад обліку та повідомити споживача про результати перевірки.

30. Якщо доступ до приладу обліку неможливий, представник енергопостачальника виписує платіжний документ на підставі даних про фактичне споживання електричної енергії за попередній період, про що робиться відповідна позначка в особовому рахунку споживача.

Якщо протягом двох розрахункових періодів представник енергопостачальника не мав доступу до приладу обліку, він залишає споживачу в поштовій скриньці повідомлення про дату наступного відвідання чи прохання передати показання приладу обліку енергопостачальнику. Якщо після цього споживач не передав відомостей про кількість спожитої електричної енергії, енергопостачальник має право через 30 днів після дати відправлення письмового попередження припинити постачання електричної енергії споживачу.

31. Споживач, який має право на встановлені законодавством пільги з оплати спожитої електричної енергії, повідомляє у письмовій заяві енергопостачальника про своє право на пільгу з посиланням на відповідний законодавчий акт. Пільгова оплата електричної енергії здійснюється з дня подання споживачем заяви.

У разі коли декілька членів однієї сім'ї, які проживають разом, мають право на пільги з оплати спожитої електричної енергії, пільга надається тільки одному з членів сім'ї.

Споживач, який має декілька пільг, може обрати одну, більшу за розміром пільгу.

Пільги з оплати спожитої електричної енергії надаються тільки за місцем постійного проживання.

311. У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної енергії споживач повідомляє енергопостачальника про своє право на зменшення розміру плати за спожиту електричну енергію відповідно до порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

(Правила доповнено пунктом 311 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1275)

32. У разі необхідності використання електричної енергії без встановлення приладу обліку (для виконання тимчасових робіт) споживач оплачує спожиту електричну енергію на підставі договору про тимчасове безоблікове користування електричною енергією, який оформляється під час отримання споживачем відповідного дозволу енергопостачальника.

33. У разі користування електричною енергією без приладу обліку з дозволу енергопостачальника розрахунки із споживачем здійснюються відповідно до середньомісячного споживання. Величина середньомісячного споживання електроенергії визначається за попередні 12 місяців, або за фактичний період споживання, якщо він менший 12 місяців.

Припинення користування електричною енергією

34. Користування електричною енергією може бути тимчасово припинено у разі:

проведення планових ремонтів електроустановок і електричних мереж;

виникнення режимів, безпосередньо не пов'язаних з аварією, за яких провадиться обмеження відпуску електричної енергії та потужності.

Про тимчасове припинення постачання електричної енергії енергопостачальник повідомляє через засоби масової інформації не пізніше ніж за 10 днів.

Під час виникнення аварійних режимів енергопостачальник протягом 5 днів після виникнення аварії повинен повідомити споживачів про причини тимчасового припинення постачання електричної енергії.

35. Енергопостачальник має право відключити споживача у разі:

самовільного підключення до електричної мережі;

розкрадання електричної енергії, навмисного пошкодження приладу обліку та зриву пломби;

порушення термінів сплати за спожиту електричну енергію у порядку, визначеному пунктом 27 цих Правил або порушення умов договору про реструктуризацію заборгованості;

(абзац четвертий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 4)

неоплати за встановлення нового приладу обліку відповідно до пункту 17 або інших платежів згідно з цими Правилами;

невиконання припису Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної енергії;

зниження показників якості електричної енергії з вини споживача.

36. Відновлення електропостачання споживача здійснюється протягом 3 днів у містах та 7 днів у сільській місцевості після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику.

У разі розгляду спірних питань у судовому порядку термін відключення не повинен перевищувати 1 місяця за умови відсутності у споживача заборгованості за спожиту електричну енергію.

Права та обов'язки енергопостачальника

37. Енергопостачальник має право:

пропонувати споживачам додаткові послуги, пов'язані з постачанням електричної енергії;

перевіряти справність приладів обліку, знімати показання відповідно до умов договору та проводити обстеження електроустановок споживачів щодо виявлення споживання електричної енергії поза приладами обліку;

встановлювати технічні засоби, які обмежують постачання електричної енергії споживачу у межах, передбачених договором;

вимагати від споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними споживачем під час користування електричною енергією;

тимчасово припиняти постачання електричної енергії або відключати споживача від мережі без його згоди у випадках, передбачених пунктами 34 і 35 цих Правил.

38. Енергопостачальник зобов'язується:

забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та договором;

надавати інформацію про послуги, пов'язані з електропостачанням, та про терміни обмежень і відключень;

гарантувати безпечне користування послугами, пов'язаними з електропостачанням, за умови дотримання споживачами вимог правил безпечної експлуатації внутрішньої електромережі, електроустановок та побутових електроприладів;

відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання в уповноваженому банку для зарахування коштів за спожиту електричну енергію та вказати його номер у договорі;

(пункт 38 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 р. N 1607,
абзац п'ятий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 4)

у разі перерахування споживачами коштів за електричну енергію на інші рахунки повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання;

(пункт 38 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 р. N 1607)

повідомляти споживача письмово або через засоби масової інформації та в місцях оплати за електричну енергію про зміни тарифів (цін) не пізніше ніж за 5 днів до введення їх в дію;

проводити не менш як один раз на 6 місяців контрольне знімання показань приладів обліку у споживачів відповідно до затверджених графіків;

проводити планову повірку, ремонт і заміну приладів обліку в терміни, встановлені нормативно-технічними документами та договором;

розглядати звернення та претензії споживача щодо надання послуг, пов'язаних з постачанням електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у терміни, передбачені законодавством;

приймати письмові та усні повідомлення (у тому числі засобами зв'язку) споживачів щодо порушення електропостачання або порушення параметрів якості електричної енергії, а також вживати заходів до відновлення електропостачання та приведення показників якості у відповідність з вимогами нормативних документів;

(пункт 38 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 4,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим)

ознайомити споживача з цими Правилами та провести інструктаж щодо безпечної експлуатації приладів обліку.

39. Представник енергопостачальника під час знімання показань приладів обліку, заміни приладів обліку, виписування платіжних документів за електричну енергію та інших дій, що виконуються відповідно до цих Правил, зобов'язаний пред'являти своє службове посвідчення.

40. Енергопостачальник безплатно:

здійснює планові повірку, обслуговування та ремонт приладів обліку (крім випадків, передбачених абзацом першим пункту 17 цих Правил);

дає рекомендації щодо можливості та доцільності використання електричної енергії для опалення, а також щодо енергозбереження та режимів споживання електричної енергії;

надає інформацію щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її споживання;

видає бланки типових договорів, розрахункові книжки з бланками квитанцій або платіжні документи, електронну картку для оплати електричної енергії.

Права та обов'язки споживача електричної енергії

41. Споживач електричної енергії має право на:

вибір постачальника електричної енергії;

підключення до електричної мережі у разі виконання правил користування електричною енергією;

отримання інформації щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її споживання;

отримання електричної енергії, якісні характеристики якої визначені державними стандартами;

відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав;

якісне обслуговування енергопостачальником електричних мереж і приладів обліку.

42. Споживач електричної енергії зобов'язаний:

дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та договору;

забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх електроустановок та побутових електроприладів;

забезпечувати збереження приладів обліку і пломб на них у разі розміщення приладу обліку в квартирі або на іншому об'єкті споживача;

невідкладно повідомляти енергопостачальника про недоліки в роботі приладу обліку;

оплачувати спожиту-електричну енергію та здійснювати інші платежі відповідно до умов договору та цих Правил;

вносити плату за спожиту електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку;

(пункт 42 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 р. N 1607,
абзац сьомий пункту 42 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 4)

узгоджувати з енергопостачальником нові підключення та переобладнання внутрішньої електропроводки, здійснювані з метою збільшення споживання електричної потужності;

надавати розрахункові документи на вимогу представників енергопостачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням приладу обліку;

забезпечувати доступ представникам енергопостачальника після пред'явлення ними службових посвідчень до квартири або іншого об'єкта для обстеження приладу обліку, електроустановок та електропроводки;

не перешкоджати обрізуванню гілок дерев, які ростуть на території, що належить споживачу, для забезпечення відстані не менше 1 метра від проводів повітряної лінії електромережі напругою 0,4 кВ та на відстані 2 м для електричних ліній напругою 10 кВ;

не пізніше ніж за 7 днів до припинення користування електричною енергією у квартирі або на іншому об'єкті письмово повідомити енергопостачальника про розірвання договору та розрахуватися за спожиту електричну енергію, включаючи день виїзду.

Відповідальність енергопостачальника

43. Енергопостачальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну споживачу або його майну, в розмірі й порядку, визначених законодавством.

44. У разі тимчасового припинення електропостачання з вини енергопостачальника він несе відповідальність згідно з умовами договору у розмірі двократної вартості недовідпущеної споживачу електричної енергії.

(пункт 44 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 4)

441. У разі неповернення в триденний термін споживачу електричної енергії коштів, сплачених ним за електричну енергію на інші рахунки, ці суми підлягають вилученню до Державного бюджету України як санкція за вчинене правопорушення і не зараховуються як оплата електричної енергії. Зарахування коштів до Державного бюджету України не звільняє енергопостачальника від повернення цих коштів споживачу електричної енергії.

(Правила доповнено пунктом 441 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 р. N 1607)

45. У разі відпуску споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у договорі, енергопостачальник несе відповідальність і сплачує 25 відсотків вартості такої енергії.

46. У разі порушення прав споживачів (відмова споживачеві в реалізації його прав, надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативно-технічних документів, відмова у наданні необхідної та достовірної інформації, ухилення від перевірки якості електричної енергії тощо) енергопостачальник несе відповідальність згідно із законодавством та договором.

47. Енергопостачальник не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання електричної енергії, постачання електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а внаслідок дії обставин непереборної сили або з вини споживача.

Відповідальність споживача електричної енергії

48. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством за:

прострочення терміну внесення платежів за електричну енергію;

порушення правил користування електричною енергією;

ухилення або несвоєчасне виконання рішень та приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної енергії;

розкрадання електричної енергії у разі самовільного підключення до електромереж і споживання електричної енергії без приладів обліку;

пошкодження приладу обліку;

розукомплектування та пошкодження об'єктів електроенергетики, розкрадання майна цих об'єктів;

насильницькі дії, що перешкоджають посадовим особам енергопостачальника виконувати свої службові обов'язки.

Оформлення претензій

49. У разі порушення енергопостачальником умов договору споживач викликає представника енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються терміни, види, відхилення показників з надання послуг тощо (форму типового акта-претензії наведено у додатку 2).

50. Акт-претензія складається споживачем та представником енергопостачальника і скріплюється їхніми підписами.

У разі неприбуття представника енергопостачальника протягом 3 днів з дня звернення у містах або 7 днів - у сільській місцевості споживач має право скласти акт-претензію у довільній формі.

У разі відмови представника енергопостачальника від підписання акта, акт вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три споживачі або споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.

51. Акт-претензія споживача подається енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває недоліки або надає споживачеві обгрунтовану відмову щодо задоволення його претензій.

52. У разі відмови енергопостачальника провести необхідні заміри параметрів якості електричної енергії споживач має право сам організувати проведення таких замірів. Проводити заміри параметрів якості електроенергії може організація, яка має відповідні повноваження або дозволи. У цьому випадку енергопостачальник повинен відшкодувати витрати споживача.

53. У разі виявлення представником енергопостачальника порушення споживачем правил користування електричною енергією, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, складається акт, який підписується представником енергопостачальника та споживачем. Один примірник акта вручається споживачу, другий залишається у енергопостачальника. Споживач має право внести до акта свої зауваження.

У разі відмови споживача від підпису в акті робиться позначка про відмову. Акт вважається дійсним, якщо його підписали три представники енергопостачальника.

На підставі акта енергопостачальник має право відключити споживача від електропостачання (у випадках, передбачених пунктом 35 цих Правил), а також визначити величину збитків, завданих йому протиправними діями споживача.

Розмір завданих енергопостачальнику збитків розраховується відповідно до оформленого акта про виявлення порушення за добовою величиною розрахункового споживання електричної енергії за кількістю днів з дня останнього контрольного зняття представником енергопостачальника показань чи технічної перевірки приладу обліку до моменту усунення порушення за тарифами (цінами) для населення, що діяли у період, за який нараховується розмір збитків, але не більше терміну позовної давності.

Розмір відшкодування збитків, заподіяних енергопостачальнику внаслідок користування електричною енергією, обчислюється відповідно до методики, затвердженої НКРЕ.

У разі відмови споживача відшкодувати збитки енергопостачальник передає справу до суду.

Якщо між споживачем і енергопостачальником не досягнуто згоди про користування електричною енергією, її оплату, збереження приладів обліку тощо, спірні питання вирішуються в установленому законодавством порядку.

Контроль за дотриманням Правил

54. Контроль за дотриманням цих Правил у межах своїх повноважень здійснюють НКРЕ, Мінпаливенерго, Держстандарт, Антимонопольний комітет та їх органи на місцях.

пункт 54 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 р. N 1607)

]]>
http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/1/article/Pravila-polzovaniya-yelektricheskoi-yenergiei-dlya-naseleniya- Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300
<![CDATA[ЭПРА для люминесцентных ламп с изменением яркости свечения любым регулятором освещения (диммером).]]> http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/2/article/YePRA-dlya-lyuminescentnyh-lamp-s-izmeneniem-yarkosti-svecheniya-lyubym-regulyatorom-osvesheniya--dimmerom-- Технология FlexDigit®

FlexDigit® это абсолютно новая технология регулирования освещением, разработанная отделом исследований и развития фирмы EMC. При её использовании можно совершенно точно, и при этом чрезвычайно просто, управлять яркостью лампы дневного света.


 • Новый стандарт регулирования яркости ламп дневного света, уже без недостатков системы 1-10 В;
 • Плавное регулирование любым регулятором освещения (диммером);
 • Простое 2-проводное обыкновенное подключение обеспечивает и питание и управление, никаких дополнительных проводов;
 • Регулирование яркости в диапазоне 1%-100%, стойкое к изменениям напряжения питания.

Внешний вид ЭПРА для ламп дневного света

Временная диаграмма сигнала при использовании технологии FlexDigit Лампы дневного света сейчас признаны наиболее эффективным источником света. Их эффективность - 80-100 Люмен/Ват (для обыкновенной лампы накаливания - почти 12 Люмен/Ват). Используя ЛДС вместо ламп накаливания, мы защищаєм нашу природную среду. ЛДС потребляет почти в 8 раз меньше электроэнергии, чем обыкновенная лампа накаливания и, кроме этого, имеет в 12-16 раз большее время работы. Дополнительная возможность регулирования яркости света люминесцентной лампы добавляет пользователям комфорт от использования и уменьшает потребление электроэнергии в среднем на 40%.

Электронные пускорегулирующие устройства EMC работают при использовании стандартной 2-х проводной схемы подключения, которая не требует дополнительных проводов для управления (логических, информационных). Для регулирования уровня освещения можна использовать любой регулятор освещения. Благодаря этим преимуществам а также очень низкой цене использование устройства EMC намного эффективнее и выгоднее чем использование продукции конкурентов, выполненной в системе 1-10 В (с дополнительными проводами управления).


Преимущества электронных пускорегулирующих аппаратов EMC:

Экономичность:

 • Простое 2-проводное электрическое подключение;
 • в среднем 40% снижение потребляемой мощности;
 • длительное время работы: 50000 часов;
 • до 50% увеличивается время жизни ламп дневного света (в основном благодаря предварительному разогреву электродов);
 • вдвое уменьшаются затраты на обслуживание;
 • значительно меньший вес.

Безопасность:

 • плавное, приятное человеческому глазу, регулирование яркости;
 • отстутствие стробоскопического эффекта ("мерцания"), вредного для человеческого глаза;
 • немедленное выключение устройства в случае повреждения или старения лампы - что исключает эффект "мерцания";
 • возможность питания от аварийной сети с постоянным напряжением 156-274 В;
 • обеспечение необходимого уровня тока, напряжения и температуры.

Удобство использования:

 • широкий диапазон регулирования яркости освещения: 1%-100%;
 • возможность регулирования света обычными регуляторами или выключателями освещения;
 • постоянная яркость света при изменении напряжения питания в диапазоне 195-254 В;
 • автоматический запуск при замене лампы дневного света без необходимости отключения питания;
 • бесшумная работа.
]]>
http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/2/article/YePRA-dlya-lyuminescentnyh-lamp-s-izmeneniem-yarkosti-svecheniya-lyubym-regulyatorom-osvesheniya--dimmerom-- Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300
<![CDATA[ЭПРА для люминесцентных ламп с циклическим изменением яркости свечения - секвенсоры (T5C B40/1pfdimse)]]> http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/4/article/YePRA-dlya-lyuminescentnyh-lamp-s-ciklicheskim-izmeneniem-yarkosti--svecheniya----sekvensory--T5C-B40-1pfdimse- ЭПРА для люминесцентных ламп с циклическим изменением яркости свечения - секвенсоры (T5C B40/1pfdimse).


Предлагаем специальный вариант исполнения электронных пускорегулирующих аппаратов - секвенсоры. Они предназначены в основном для управления яркостью световых реклам. Делают возможным циклическое уменьшение и увеличение яркости рекламы в диапазоне 1%-100%, в произвольной, запрограммированной микропроцессором, временной последовательности. Это совершенная и недорогая альтернатива устройствам предыдущего поколения, которые используют систему 1-10 В и дополнительный блок управления.

 • Новый стандарт регулирования яркости ламп дневного света, уже без недостатков системы 1-10 В;
 • Плавное регулирование освещённости по заданной программе;
 • Простое 2-проводное обыкновенное подключение обеспечивает и питание и управление, никаких дополнительных проводов;
 • Регулирование яркости в диапазоне 1%-100%, стойкое к изменениям напряжения питания.

Внешний вид ЭПРА для ламп дневного света

Особенности

 • Секвенсорное изменение уровня освещения:
  - oт 100% до 1% мощности, затемнение на протяжении 6 с.
  - от 1% до 100% мощности, увеличение яркости на протяжении 6 с.
 • Предварительный подогрев электродов
 • Уровень напряжения питания не влияет на световой поток
 • Напряжение питания 207-253 В; 50/60 Гц
 • Коэффициент мощности ≥ 0,98
 • Рабочая частота ≥ 30 кГц
 • Температура окружающей среды 0°C ... +50°C
 • Среднее время работы 50 000 часов при ta max = 50°C
 • Автоматическое выключение ЭПРА в случае повреждения лампы (End Of Life)
 • Автоматическое включение балласта после замены лампы
 • Температурная защита
 • Защита от отсутствия лампы
 • Защита от короткого замыкания
 • Возможность выполнения секвенсорного изменения освещения с другим временем цикла

Технология FlexDigit®

FlexDigit® это абсолютно новая технология регулирования освещением, разработанная отделом исследований и развития фирмы EMC. При её использовании можна совершенно точно, и при этом чрезвычайно просто, управлять яркостью лампы дневного света.

Временная диаграмма сигнала при использовании технологии FlexDigit Лампы дневного света сейчас признаны наиболее эффективным источником света. Их эффективность - 80-100 Люмен/Ват (для обыкновенной лампы накаливания - почти 12 Люмен/Ват). Используя ЛДС вместо ламп накаливания, мы защищаєм нашу природную среду. ЛДС потребляет почти в 8 раз меньше электроэнергии, чем обыкновенная лампа накаливания и, кроме этого, имеет в 12-16 раз большее время работы. Дополнительная возможность регулирования яркости света люминесцентной лампы добавляет пользователям комфорт от использования и уменьшает потребление электроэнергии в среднем на 40%.

Электронные пускорегулирующие устройства EMC работают при использовании стандартной 2-х проводной схемы подключения, которая не требует дополнительных проводов для управления (логических, информационных). Для регулирования уровня освещения можна использовать любой регулятор освещения. Благодаря этим преимуществам а также очень низкой цене использование устройства EMC намного эффективнее и выгоднее чем использование продукции конкурентов, выполненной в системе 1-10 В (с дополнительными проводами управления).


Преимущества электронных пускорегулирующих аппаратов EMC:

Экономичность:

 • Простое 2-проводное электрическое подключение
 • в среднем 40% снижение потребляемой мощности
 • длятельное время работы: 50000 часов
 • до 50% увеличивается время жизни ламп дневного света (в основном благодаря предварительному разогреву электродов)
 • вдвое уменьшаются затраты на обслуживание
 • значительно меньший вес

Безопасность:

 • плавная, приятная человеческому глазу, регулирование яркости
 • отстутствие стробоскопического эффекта ("мерцания"), вредного для человеческого глаза
 • немедленное выключение устройства в случае повреждения или старения лампы - что исключает эффект "мерцания"
 • возможность питания от аварийной сети с постоянным напряжением 156-274 В
 • обеспечение необходимого уровня тока, напряжения и температуры

Удобство использования:

 • широкий диапазон регулирования яркости освещения: 1%-100%
 • постоянная яркость света при изменении напряжения питания в диапазоне 207-254 В
 • автоматический запуск при замене лампы дневного света без необходимости отключения питания
 • бесшумная работа
]]>
http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/4/article/YePRA-dlya-lyuminescentnyh-lamp-s-ciklicheskim-izmeneniem-yarkosti--svecheniya----sekvensory--T5C-B40-1pfdimse- Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300
<![CDATA[ЭПРА для люминесцентных ламп с изменением яркости свечения выключателем - версия "switch".]]> http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/6/article/YePRA-dlya-lyuminescentnyh-lamp-s-izmeneniem-yarkosti-svecheniya-vyklyuchatelem---versiya--switch-- ЭПРА для люминесцентных ламп с изменением яркости свечениявыключателем - версия "switch".


FlexDigit® это абсолютно новая технология регулирования освещением, разработанная отделом исследований и развития фирмы EMC. При её использовании можно совершенно точно, и при этом чрезвычайно просто, управлять яркостью лампы дневного света.

 • Новый стандарт регулирования яркости ламп дневного света, уже без недостатков системы 1-10 В;
 • Плавное регулирование любым выключателем света;
 • Простое 2-проводное обыкновенное подключение обеспечивает и питание и управление, никаких дополнительных проводов;
 • Регулирование яркости в диапазоне 1%-100%, стойкое к изменениям напряжения питания.

Внешний вид ЭПРА для ламп дневного света

Временная диаграмма сигнала при использовании технологии FlexDigit Лампы дневного света сейчас признаны наиболее эффективным источником света. Их эффективность - 80-100 Люмен/Ват (для обыкновенной лампы накаливания - почти 12 Люмен/Ват). Используя ЛДС вместо ламп накаливания, мы защищаєм нашу природную среду. ЛДС потребляет почти в 8 раз меньше электроэнергии, чем обыкновенная лампа накаливания и, кроме этого, имеет в 12-16 раз большее время работы. Дополнительная возможность регулирования яркости света люминесцентной лампы добавляет пользователям комфорт от использования и уменьшает потребление электроэнергии в среднем на 40%.

Электронные пускорегулирующие устройства EMC работают при использовании стандартной 2-х проводной схемы подключения, которая не требует дополнительных проводов для управления (логических, информационных). Для регулирования уровня освещения можна использовать любой регулятор освещения. Благодаря этим преимуществам а также очень низкой цене использование устройства EMC намного эффективнее и выгоднее чем использование продукции конкурентов, выполненной в системе 1-10 В (с дополнительными проводами управления).


Преимущества электронных пускорегулирующих аппаратов EMC:

Экономичность:

 • Простое 2-проводное электрическое подключение;
 • в среднем 40% снижение потребляемой мощности;
 • длительное время работы: 50000 часов;
 • до 50% увеличивается время жизни ламп дневного света (в основном благодаря предварительному разогреву электродов);
 • вдвое уменьшаются затраты на обслуживание;
 • значительно меньший вес.

Безопасность:

 • плавное, приятное человеческому глазу, регулирование яркости;
 • отстутствие стробоскопического эффекта ("мерцания"), вредного для человеческого глаза;
 • немедленное выключение устройства в случае повреждения или старения лампы - что исключает эффект "мерцания";
 • возможность питания от аварийной сети с постоянным напряжением 156-274 В;
 • обеспечение необходимого уровня тока, напряжения и температуры.

Удобство использования:

 • широкий диапазон регулирования яркости освещения: 1%-100%;
 • возможность регулирования света обычными регуляторами или выключателями освещения;
 • постоянная яркость света при изменении напряжения питания в диапазоне 195-254 В;
 • автоматический запуск при замене лампы дневного света без необходимости отключения питания;
 • бесшумная работа.
]]>
http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/6/article/YePRA-dlya-lyuminescentnyh-lamp-s-izmeneniem-yarkosti-svecheniya-vyklyuchatelem---versiya--switch-- Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300
<![CDATA[Редукция мощности - Общие положения.]]> http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/7/article/Redukciya-moshnosti----Obshie-polozheniya- Редукция мощности - Общие положения.

Вступление

В современном городе уличная система освещения является обязательной частью городской инфраструктуры. Уличная система освещения растет синхронно с развитием города.

Статистика свидетельствует, что в среднем на освещение улиц в общественном секторе тратится порядка 30% электроэнергии от всей используемой в освещении.

Для многих городов расходы на освещение улиц и обслуживание осветительных сетей составляют львиную долю городского бюджета. В больших городах уличная система освещения может состоять из нескольких сотен тысяч светильников над тысячами дорог и пешеходных аллей. Например, в Лос-Анжелесе насчитывается более 240 тысяч светильников, которые установлены на 8500 километров дорог и жилых улиц. Ежегодно муниципальные власти города платят за освещение около 17-ти миллионов долларов.

Из приведенных цифр видно, что сохранение энергии в уличном освещении представляет собой значительный интерес каждого муниципального департамента освещения. Для эффективного использования электроэнергии в секторе уличного освещения город должен иметь хорошо спроектированную осветительную инфраструктуру, энергосберегающие источники света и эффективную систему управления освещением.

Сбережение электроэнергии в секторе уличного освещения перекликается с более глобальной проблемой защиты окружающей среды и так называемого „Зеленого Освещения”. Поскольку глобальный энергетический кризис становится все более и более очевидным, а экологическое загрязнение становится все серьезнее, „Зеленое Освещение” становится важной частью усилий человечества в реализации сохранения энергии и защиты экологии. Уменьшение загрязнения при производстве разнообразных источников света и дополнительного оборудования, применение научнообоснованного подхода к требованиям освещения, а также увеличение жизненного ресурса источников света и их пригодности для повторного использования - вот основные важные признаки реализации разнообразных программ „Зеленого Освещения”. Многие страны мира создали собственные программы, существуют также глобальные программы такого типа, например „Green Lights” – используемая с 1992 года инновационная программа, спонсируемая Агентством по охране окружающей среды США (EPA), которая поощряет американские корпорации применять энергосберегающие технологии в освещении. В Европе действует добровольная программа с похожим названием „GreenLight”, согласно которой частные и общественные организации соглашаются c требованиями Европейской Комиссии относительно сокращения использования электроэнергии в освещении, уменьшая тем самым загрязнение среды. „GreenLight” была начата в феврале 2000-го года.

Общие положения

В начале в уличном освещении экономию электроэнергии осуществляли отключением каждого второго светильника с помощью реле времени (рисунок 1). Это экономит 50% энергии, но уменьшает эффект светового оформления и может быть опасным. Данное решение больше не является приемлемым и не поддерживается национальными и международными стандартами.

Упрощенная схема редукции мощности Упрощенная схема редукции мощности

Рисунок 1. Упрощенная схема редукции мощности

Упомянутых недостатков можно избежать, если использовать технологию редукции мощности. Системы редукции мощности постепенно уменьшают электрическую мощность и световую отдачу в заданных пределах. Поскольку системы редукции мощности изменяют уровень освещения постепенно, они однозначно более приемлемы для уличного освещения, однако технические средства для таких систем дороже простых систем коммутации мощности. На данный момент существует несколько технологий редукции мощности в освещении:

 • Редукция мощности с помощью двухуровневого электромагнитного балласта;
 • Редукция мощности с помощью автотрансформаторов с большим количеством отводов;
 • Редукция мощности с помощью обрезания электронными средствами определенной части формы напряжения питания;
 • Редукция мощности с помощью управляемых электронных балластов.

Рассмотрим эти технологии более подробно.

Редукция мощности с помощью двухуровневого электромагнитного балласта

Редукция мощности для натриевих газоразрядных ламп высокого давления и ртутных газоразрядных ламп возможна путем уменьшения тока лампы. Такое уменьшение достигается с помощью индивидуального электромагнитного балласта с отводами. Схема подобного приспособления приведена на рисунке 2. Двухуровневые электромагнитные балласты являются самыми простыми устройствами редукции мощности. Они позволяют уменьшать интенсивность освещения в ночной период времени, экономят до 20% электроэнергии и их стоимость меньше других устройств редукции мощности. Двухуровневые электромагнитные балласты могут массово производиться любым производителем электромагнитных балластов. На данный момент подобные балласты предлагаются такими производителями, как Philippe Lighting, Thorn Lighting, Vosslosh-Schwable, ATCO.

Схема двухуровневого электромагнитного балласта

Рисунок 2. Схема двухуровневого электромагнитного балласта

Редукция мощности с помощью автотрансформаторов с большим количеством отводов

В данной технологии используются стандартные балласты и внешний автотрансформатор с большим количеством отводов, управляемый с помощью контроллера. Уменьшение мощности достигается уменьшением напряжения питания с сохранением ее формы (рисунок 3). Подобный подход пригоден для одновременного управления большой группой светильников. Количественно редукция мощности ограничена величиной порядка 40%. Для построения законченной системы кроме автотрансформатора необходимо задействовать контролирующее устройство, блок коммутации, таймер и другие аксессуары.

Принцип ограничения мощности путем уменьшения напряжения питания

Рисунок 3. Принцип ограничения мощности путем уменьшения напряжения питания

Подобные редукторы мощности предлагаются такими производителями, как ESI Lighting Controls, Meridian Technologies.

Редукция мощности с помощью обрезания части формы напряжения питания

Принцип действия данного вида редукторов мощности основывается на обрезании формы волны напряжения питания (так называемом Некритическом Обрезании Формы Волны), которое делает эту технологию особенно пригодной для газоразрядных источников света. Электронные средства используются для обрезания синусоидальной формы напряжения питания не изменяя существенно пиковое значение напряжения и, в то же время, поддерживая небольшой поток электронов в лампе даже при том, что мгновенное значение напряжения уменьшено. Сила света при этом постепенно и непрерывно уменьшается без каких-либо дополнительных циклов коммутации. Потенциал уменьшения мощности составляет около 30%. Данный вид редукторов мощности должен иметь специальный фильтр для ограничения до минимума гармонических составляющих тока и отвечать требованиям и стандартам по электромагнитной совместимости и уровню радиопомех. Пример одного из способов обрезания синусоидальной формы напряжения питания реализован в редукторе фирмы Merloni-Progetti и представлен на рисунке 4.

Принцип обрезания синусоидальной формы напряжения питания реализован в редукторе фирмы Merloni-Progetti

Рисунок 4. Принцип обрезания синусоидальной формы напряжения питания реализован в редукторе фирмы Merloni-Progetti

Подобные редукторы мощности предлагаются такими производителями как Merloni-Progetti, Thorn Lighting.

Редукция мощности с помощью управляемых электронных балластов

Редукция мощности для натриевых ламп высокого давления возможна также при использовании управляемого электронного балласта типа ELGADI фирмы Verdeyen N.v. (рисунок 5). Этот электронный балласт имеет близкий к единице коэффициент мощности и низкие гармонические искажения, а цифровой интерфейс управления позволяет изменять мощность лампы от 50% до 100%. Для дистанционного управления и контроля возможна коммуникация с высоковольтным модемом. Данная технология позволяет экономить электроэнергию и увеличивать ресурс источников света. Управляемые электронные балласты экономически целесообразно применять в новых уличных системах освещения небольших городов с общим количеством светильников до 2000 штук.

Рисунок 5. Управляемый электронный балласт ELGADI фирмы Verdeyen N.v.

Рисунок 5. Управляемый электронный балласт ELGADI фирмы Verdeyen N.v.

Подобные редукторы мощности предлагаются такими производителями как Verdeyen N.v., Philippe Lighting, Vlux, Edelcom.

Практические результаты применения редукторов мощности

В данной таблице приведены примеры применения редукторов мощности разных типов в разных проектах систем уличного освещения.

Расположение системы

Общая мощность системы, кВт

Тип редуктора мощности / производитель

Годовое сбережение электроэнергии %

Период возвращения инвестиций, годы

Castello, Italia

650

Обрезание синусоидальной формы напряжения питания с помощью встроенного таймера. / Merloni-progetti

34,9

2,7

Bangkok, Thailand

3320

Двухуровневые электромагнитные балласты / Meridian Technologies Co. Ltd

31

3,24

Zele, Belgium

1008

Управляемый электронный балласт ELGADI / Verdeyen N.v

3

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Общие положения

Система управления городским освещением выполняет две основные функции: она выключает освещение когда оно не нужно и регулирует его уровень таким образом, что не излучается больше света чем необходимо и соответственно не тратится лишняя электроэнергия. Для достижения этих функций используется оборудование разной сложности: от простого реле времени, до сложного электронного редуктора мощности. Каждая из этих технологий может быть применена индивидуально с достаточной выгодой, но творчески комбинируя разные способы экономии, проектировщики могут получить еще больший эффект от их применения. Сегодняшние системы управления городским освещением входят в новую эру, где они будут рассматриваться не только как средства сохранения электроэнергии, но и как совершенные инструменты для управления уличным освещением. Основываясь на достижениях в современных электронной и информационной технологиях, производители средств освещения осуществляют инвестиции в исследование и развитие технологий и систем управления освещением. Для управления редукторами мощности, как основными элементами системы уличного освещения, применяются главным образом два способа: с помощью встроенного реле времени или астрономического таймера и второй вариант – с помощью дистанционного управления с участием модемов, выделенных линий типа RS485, радиомодемов или GSM-модемов.

Встроенное реле времени

Встроенное реле времени - дешевое и простое решение вопроса контроля за уличным освещением. Такое решение предусматривает применение таймера, реле или контактора и других компонентов. Циклограмма редукции мощности (уменьшение яркости) предварительно программируется для каждого светильника отдельно во время его установки с помощью встроенного реле времени. Данная циклограмма также может быть привязана к географическому расположению, погодным условиям и после установки светильников, но это занимает время и достаточно дорого.

Дистанционное управление

Этот метод контроля за уличным освещением более результативен и может потенциально обеспечить больший уровень энергосбережения. Метод дистанционного управления требует более сложных технических средств: Центр Управления Освещением, Локальные устройства управления, Интеллектуальные редукторы мощности, комплекс средств связи для всех уровней и программное обеспечение класса GIS (рисунок 6). При этом активно задействуются новейшие сетевые технологии.

Сетевая система контроля за уличным освещением

Рисунок 6. Сетевая система контроля за уличным освещением

Новые методы контроля за уличным освещением, основанные на сетевых технологиях, позволяют научнообоснованно и динамически осуществлять конфигурацию уличного освещения в реальном времени. Такое решение может не только сохранить много электроэнергии, но и сократить загрязнение среды, связанное с производством электроэнергии. Применяя высокоэффективные цифровые электронные балласты, данное решение, кроме того, может гарантировать и продление ресурса газоразрядных источников света высокого давления. Подобные сетевые системы контроля за уличным освещением созданы многими известными компаниями с применением таких сетевых технологий, как I-BUS компании ABB, C-BUS компании Qisheng и DALI компании Osram.

Литература:

[1]. Facts and Figures About Street Lighting in Los Angeles. http://www.lacity.org./BSL/index.htm

[2]. Management of Public Lighting . Thomas D. Baenziger. Proceeding of Right Light 5, May 2002, Nice, France

[3]. A new dimmable ballast and control system for street lighting. Paul Van Tichelen,VITO Newsletter No 4-2000, Caddet Energy Efficiency

[4]. Technical document of LUXICOM RCP330 NETWORK, Edelcom

[5]. Dimming Project, Private communication from Pramoht Unhavaithaya, Meridian Technologies Co., Ltd

[6]. Mou Yingfeng, Liu Xiaosheng and Xu Dianguo, Novel Data Acquisition and Control Network for Digital HID Ballast Based on Dynamic Reconfiguration Power Line Communication, ISIST2004, Aug. 18-22, 2004, vol. 3, 3-1106~1111

[7]. Specifier Reports. Lighting Circuit Power Reducers, Volume 6, Number 2, September, 1998

]]>
http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/7/article/Redukciya-moshnosti----Obshie-polozheniya- Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300
<![CDATA[Решение ЧП Электросвит для экономии электроэнергии в освещении с использованием принципа редукции мощности]]> http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/8/article/Reshenie-CHP-Yelektrosvit-dlya-yekonomii-yelektroyenergii-v-osveshenii-s-ispolzovaniem-principa-redukcii-moshnosti Решения делятся на 2 группы и отличаются принципом редукции мощности, каждый из которых детально описан выше:

 • Es-BluePower(tm) - редукция мощности с помощью обрезания электронными средствами определенной части формы напряжения питания, которое приводит к уменьшению освещенности газоразрядных ламп на 7% и уменьшению потребления электроэнергии при этом на 32% благодаря обрезанию ниспадающего фронта переменного напряжения питания, при отсутствии которого газоразрядная лампа светит благодаря инерции газа, который наполняет колбы ламп.
 • ES-RedPower(tm) - редукция мощности с помощью автотрансформаторов с множеством отводов для пропорционального уменьшения напряжения питания ламп и потребляемой ими электроэнергии.

Система контроля ES-BluePower(tm) позволяет управлять осветительной сетью и немедленно получать информацию о ее состоянии (в т.ч. аварийном), благодаря использованию связи через сеть GSM. Кроме того, по желанию клиента, возможно использование передачи данных через интерфейсы RS232, RS485. В системе реализовано ограничение мощности, которое заключается в обрезании синусоидальной формы напряжения питания ламп освещения в поздние ночные часы, когда движение автотранспорта практически отсутствует. Ограничение мощности, вызывая незначительное уменьшение яркости свечения ламп, дает экономию на уровне 20-30%, что является главным козырем предлагаемой нами системы. Экономический эффект может быть разным, в зависимости от применяемых источников света и качества подсистем целой осветительной инфраструктуры, однако практика показывает, что можна добиться экономии в среднем на уровне 25%. Как исполнительные элементы в устройстве использованы мощные транзисторы IGBT, управляемые микропроцессором, который связан с коммуникатором ES-ForthLogic(tm). Это позволяет плавно подстраиваться под актуальную нагрузку, ликвидировать внезапные скачки амплитуды тока при переключениях, а также обеспечивать непрерывную стабилизацию исходного напряжения. Регулирование мощности заключается в обрезании части синусоиды напряжения питания на ее нисходящей части с одновременным сохранением в неизменном виде первой (0 - 90° и 180°- 270°) фазы нарастания. Сохранение возрастающей части синусоиды является чрезвычайно существенным для правильного розжига ламп в каждом цикле переменного напряжения. Благодаря этому, в большей степени, можно уменьшить потребляемую мощность ламп, не вызывая их угасания. Контуры включаются в работу "мягким" способом, то есть в момент, когда мгновенное значение напряжения равно нулю, что значительно уменьшает нагрузку от ударов тока как на выключатели, так и на лампы.

График, объясняющий сказанное выше (зеленая кривая показывает напряжение на лампе):


График изображает время безаварийной работы ламп:

График изображает время безаварийной работы ламп:

По графику видно, что ресурс лампы с применением редуктора увеличивается больше, чем на 100% и составляет в среднем около 24000 часов. Без редукции среднее время составляет около 12000 часов.

Транзисторная система редукции мощности на базе электронных однофазных редукторов ES-BluePower(tm).

Электронные редукторы отличаются меньшими масcогабаритными показателями и позволяют уменьшать потребление электроэнергии газовыми лампами на 32% при уменьшении уровня освещенности на 7% - 25% экономии средств. В данной системе коммуникатор прецизионно настраивает параметры работы электронного редуктора, осуществляет автономное управление освещением и редукцией по заданной программе, передает через сеть GSM показания счетчика для расчета экономического эффекта от редукции и оповещает ответственные лица в случае возникновения нештатных ситуаций. Параметрами редукции можно управлять с помощью SMS или голосового меню коммуникатора, а также через GSM-шлюз и INTERNET.

Транзисторная система редукции мощности на базе электронных однофазных редукторов ES-BluePower(tm).

На схеме:

1 - Однофазный счетчик электроэнергии с телеметрическим выходом

2 - Датчик открывания дверей электрощита

Трансформаторная система редукции мощности на базе управляемых одно- и трехфазных трансформаторов ES-RedPower(tm).

Трансформаторы осуществляют пропорциональное к снижению освещенности уменьшение потребления электроэнергии. В данной системе коммуникатор также осуществляет автономное управление освещением и редукцией по заданной программе, передает через сеть GSM данные показаний счетчика для подсчета экономического эффекта от редукции и оповещает ответственных лиц в случае возникновения нештатных ситуаций. Параметрами редукции можно управлять с помощью SMS или голосового меню коммуникатора, а также через GSM-шлюз и INTERNET.

Трансформаторная система редукции мощности на базе управляемых одно- и трехфазных трансформаторов ES-RedPower(tm).

На схеме:

1 - Трехфазный счетчик электроэнергии с телеметрическим выходом

2 - Контактор

3 - Датчик открывания дверей электрощита

В сочетании с анализаторами качества параметров электросети, можно реализовать более сложные алгоритмы управления и мониторинга уличного освещения.

Экономический расчёт использования устройств редукции:

Таблицы, приведенные в конце этого раздела, являются усреднёнными (на 15-е число каждого месяца) почасовыми графиками работы освещения заправочной станции - "Заправка", освещения операционного зала супермаркета - "Суперм.-зал" и уличного освещения супермаркета - "Суперм.- ул.". Для заправочной станции принят условный режим работы - "сутки" (но, при этом, освещение осуществляется только в темную пору суток), для супермаркета есть два режима работы: "день" - с 8:00 до 23:00 и "ночь" - с 23:00 до 8:00.

В таблицах также приведены приблизительные, з точностью ±15мин. графики светового дня для Украины на 15-е число каждого месяца 2007 года. Стоимость 1кВт электроэнергии освещения для разных режимов работы, для каждого месяца представлены в гривнях без учета НДС. Формула вычисления стоимости 1кВт электроэнергии освещения заданного режима работы для одного месяца:

((Вр.раб.пик x Тар.коэф.пик) + (Вр.раб.полупик x Тар.коэф.полупик) + (Вр.раб.ночь x Тар.коэф.ночь)) x Дни месяца x Тариф 2 класса, где Тариф 2 класса = 33,73 коп за 1 кВт электроэнергии без учета НДС; Тар.коэф.пик. = 1,8; Тар.коэф.полупик = 1,02; Тар.коэф.ночь = 0,25.

Суммарная стоимость 1кВт электроэнергии освещения за 1 год рассчитывается простым добавлением месячных стоимостей и представлена в таблице (с учетом НДС).

Режим работы

Стоимость 1кВт электроэнергии освещения

за 1 год, грн

"Заправка"-"сутки"

1478,20

"Суперм.-зал"

"день"

2943,61

"ночь"

558,38

"Суперм.- ул."

"день"

1024,08

"ночь"

492,14

Цены на модельный ряд устройств редукции мощности серий ES-BluePower(tm) и ES-RedPower(tm)

Модель редуктора мощности

Номинальная начальная мощность, кВт

Цена, грн

ES-BluePower(tm)-10А

2,3

1750

ES-BluePower(tm)-16А

3,7

2770

ES-BluePower(tm)-25А

5,7

4220

ES-BluePower(tm)-32А

7,4

5400

ES-BluePower(tm)-40А

9,2

6620

ES-BluePower(tm)-50А

11,5

8160

ES-BluePower(tm)-63А

14,5

10150

ES-RedPower(tm)-10А

2,3

600

ES-RedPower(tm)-16А

3,7

920

ES-RedPower(tm)-25А

5,7

1380

ES-RedPower(tm)-32А

7,4

1700

ES-RedPower(tm)-40А

9,2

2020

ES-RedPower(tm)-50А

11,5

2410

ES-RedPower(tm)-63А

14,5

2900

Пример расчета срока окупаемости редукторов мощности серии ES-BluePower(tm) для освещения операционного зала супермаркета "АРСЕН":

1. Общая мощность освещения операционного зала 26,4 кВт

2. Стоимость редукторов мощности серии ES-BluePower(tm) общей мощность 27,6 кВт: 3 * (цена модели 40 A) = 19860 грн

3. Режим работы: "Суперм.-зал", "день" - 75% полной мощности (редукция включена постоянно)

4. Экономия от применения редукции мощности серии ES-BluePower(tm): 26,4 * 0,25 * 2943,61 = 19427,82 грн

5. Срок окупаемости: 19860 / 19427,82 = 1,02 год (1 год)

Пример расчета срока окупаемости редукторов мощности серии ES-BluePower(tm) для освещения операционного зала супермаркета

Пример расчета срока окупаемости редукторов мощности серии ES-RedPower(tm) для освещения операционного зала супермаркета "СЕЛЬПО":

1. Общая мощность освещения операционного зала 12,32 кВт

2. Стоимость редукторов мощности серии ES-RedРower(tm) общей мощность 13,1 кВт: (цена модели 25 А) + (цена модели 32 А) = 3080 грн

3. Режим работы "Суперм.-зал", "день" - полная мощность, "Суперм.-зал", "ночь" - 75% полной мощности (включена редукция с пропорциональным уменьшением уровня освещённости)

4. Экономия от применения редукции мощности серии ES-RedРower(tm): 12,32 * 0,25 * 558,38 = 1719,81 грн

5. Срок окупаемости: 3080 * 1719,81 = 1,79 год (1 год 10 мес.)

6. В стоимость устройств редукции включена стоимость коммутации степени редукции, но не включена стоимость устройств управления через сеть GSM и приборов автоматического включения (астрономических таймеров).

7. Стоимость устройств ES-RedPower(tm) включает в себя стоимость коммутационных устройств, электрощита и трансформатора. Цена этих устройств в прямой зависимости от актуальных цен на трансформаторы, тоесть от мировых цен на медь.

Пример расчета срока окупаемости редукторов мощности серии ES-RedPower(tm) для освещения операционного зала супермаркета "СЕЛЬПО":

Преимущества системы контроля за потреблением электроэнергии на базе GSM/GPRS-коммуникаторов ES-ForthLogic(tm):

 • Простота установки без необходимости прокладки дополнительных проводов.
 • Увеличены возможности контроля за сетью и управления ею.
 • Централизованное управление работой освещения на территории города или района.
 • Управление работой редукторов мощности.
 • Возможность двух- и более ступенчатой регулировки мощности.
 • Высокая продуктивность работы устройств.
 • Высокая надежность.
 • Малые габариты.
 • Широкий круг применения, все типы ламп.
 • Допускается ассимметрия нагрузки.
 • Легкость в программировании и обслуживании.
 • Автоматическое управление работой двухтарифного счетчика через переключатель тарифов.
 • Считывание показаний счетчика через встроенный порт RS485 или телеметрический выход (в зависимости от счетчика).
 • Простое и быстрое управление системой через GSM или GPRS: считывание через сеть параметров счетчика энергии, параметров редукции мощности и других данных, управления дополнительными выходами.
 • При применении анализаторов качества параметров электросети получение сигналов тревоги при выходе за минимальный и максимальный порог напряжения и тока (значение порогов можно произвольно определять).
 • Возможность работы в режиме ручного управления.
 • Легкая возможность расширения системы дополнительными модулями измерения или управления.
 • Независимое управление тремя отдельными контурами ламп.
 • Стандартная нагрузка выходов: 3 x 2,5 кВт; 3 x 5 кВт; 3 x 10 кВт.
 • Интегрированная годовая программа автоматического управления освещением (астрономический таймер).
 • Сигнализация открытия щита.
 • Аварийное питание до 2-х дней от аккумулятора (автоматическая подзарядка аккумулятора после возобновления питания).
 • Конфигурация (программирование) устройства через порт USB или через сеть GSM (из компьютера "БАЗА" или вручную через мобильный телефон).
 • Возможность хранения до 1024 записей событий в энергонезависимой памяти.
 • Синхронизация с другими электрощитами освещения через сеть GSM.
 • Регистрация событий, связанных с системой и возможность их электронной обработки в одном измерении электрических величин: токов, напряжений и мощностей.
 • Возможность установки датчиков освещенности с установленной (запрограммированной) чувствительностью или сумеречного реле, которое включает освещение независимо от автоматической годовой программы.
 • Возможность установки модулей измерения тока до 50 А (максимально 64 точки измерения).
 • Возможность установки модулей измерения напряжения (максимально 64 точки измерения).

Экономическая и экологическая выгоды, получаемые при использовании системы редукции мощности:

 • Уменьшение вредного влияния на среду, которое возникает при производстве электроэнергии: меньшее потребление натуральных ресурсов, уменьшение эмиссии парниковых газов в атмосферу.
 • Уменьшение количества отходов для утилизации: ртутных ламп, пускорегулирующих аппаратов.
 • Уменьшение опосредствованных расходов при пониженной температуре работы осветительных приборов, что приводит к увеличению времени работы как ламп, так и светильников.
 • Система работает и как стабилизатор колебаний напряжения питания сети, что также полезно влияет на увеличение времени работы ламп.
 • Общее уменьшение дополнительных средств на содержание до 50%, которое возникает благодаря уменьшению частоты замен источников света, их пускорегулирующих аппаратов и светильников, что означает уменьшение средств на закупку, замену и утилизацию.

Литература:

[1]. Facts and Figures About Street Lighting in Los Angeles. http://www.lacity.org./BSL/index.htm

[2]. Management of Public Lighting . Thomas D. Baenziger. Proceeding of Right Light 5, May 2002, Nice, France

[3]. A new dimmable ballast and control system for street lighting. Paul Van Tichelen,VITO Newsletter No 4-2000, Caddet Energy Efficiency

[4]. Technical document of LUXICOM RCP330 NETWORK, Edelcom

[5]. Dimming Project, Private communication from Pramoht Unhavaithaya, Meridian Technologies Co., Ltd

[6]. Mou Yingfeng, Liu Xiaosheng and Xu Dianguo, Novel Data Acquisition and Control Network for Digital HID Ballast Based on Dynamic Reconfiguration Power Line Communication, ISIST2004, Aug. 18-22, 2004, vol. 3, 3-1106~1111

[7]. Specifier Reports. Lighting Circuit Power Reducers, Volume 6, Number 2, September, 1998

]]>
http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/8/article/Reshenie-CHP-Yelektrosvit-dlya-yekonomii-yelektroyenergii-v-osveshenii-s-ispolzovaniem-principa-redukcii-moshnosti Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300
<![CDATA[Система автоматического управления микроклиматом на животноводческих фермах]]> http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/9/article/Sistema-avtomaticheskogo-upravleniya-mikroklimatom-na-zhivotnovodcheskih-fermah Система автоматического управления микроклиматом на животноводческих фермах

Важнейшей составляющей системы обеспечения микроклимата в животноводческих фермах является система вентиляции. Перед системами вентиляции ставятся такие задачи:

 • поддержание нормативных показателей температуры, влажности, скорости движения и состава воздуха;
 • равномерное поступление, распределение и циркуляция необходимого количества воздуха;
 • непрерывное удаление остатков тепла, влаги и вредных газов из помещения;
 • предупреждение создания конденсата;
 • удаление пыли, микроорганизмов;
 • ионизация помещения.

При несоблюдении режимов работы вентиляционного оборудования в помещении формируется нездоровый микроклимат и увеличиваются непроизводственные расходы электроэнергии.

Система автоматического управления микроклиматом животноводческих ферм

Система автоматического управления микроклиматом животноводческих ферм.

Центром управления системы является контроллер ES-ForthLogic. К контроллеру подсоединяются внешние датчики температуры ES-RT-1L (2 шт) и измерители влаги ИВГ-1/8Р-МК (2 шт). На основании полученных данных от датчиков контроллер управляет двигателем вентиляции М2, регулирует положение задвижки с помощью исполнительного механизма М1, включает/выключает обогреватели с помощью контакторов КМ3, КМ4, с помощью контакторов КМ5-КМ7 включает/выключает группы осветительных ламп в помещении. Для обеспечения надежной работы системы в условиях плохого качества сети питания контроллер питается от буферного аккумулятора 12В 1,3 А*час. С целью защиты дорогого электродвигателя подачи воздуха М1 использовано мультифункциональное реле защиты двигателя (МРЗД). МРЗД обеспечивает защиту двигателя от тепловой и механической перегрузки, от стопорения двигателя, от перегрева во время пуска, защита от пропадения фазы и при асимметрии напряжений.

Возможности системы:

 • контроль температуры;
 • контроль уровня влажности;
 • контроль положения задвижки;
 • защита электродвигателей от перегрузок, токов короткого замыкания и защита от короткого замыкания при повреждении изоляции;
 • световая сигнализация режимов работы и аварийных режимов;
 • централизована автоматическая остановка всего оборудования;
 • возможность оперативного изменения режима работы системы;
 • возможность управления освещением;
 • возможность дистанционного мониторинга и управления микроклиматом;
 • протоколирование состояния датчиков и режимов работы оборудования на карту памяти.
]]>
http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/9/article/Sistema-avtomaticheskogo-upravleniya-mikroklimatom-na-zhivotnovodcheskih-fermah Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300
<![CDATA[Таблица соответствия пускателей ПМ и контакторов КМ различных производителей]]> http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/10/article/Tablica-sootvetstviya-puskatelei-PM-i-kontaktorov-KM-razlichnyh-proizvoditelei Таблица соответствия пускателей ПМ и контакторов КМ различных производителей.


АсКо

Telemecanique

Siemens

ABB

Elester-AEG

GE

ИЭК

Klockner Moeller

Россия, Украина

ПМ1-09

LC1-D09

3TF40

В9/А9

LS4

CAE1 F1

КМИ-109

DIL-OOM

ПМЕ 100.

ПМЛ 1000

ПМ1-12

LC1-D12

3TF41

В12/А12

LS7

CAE1F2

КМИ-112

DIL-OOAM

ПМЕ 100.

ПМЛ 1000

ПМ1-18

LC1-D18

3TF43

-

LS27

-

КМИ-118

DIL-OAM


ПМ2-25

LC1-D25

-

В25/А25

LS27

CAE2F2

КМИ-225

DIL-OAM

ПМЕ210.

ПМЛ 2000

ПМ2-32

LC1-D32

3TF44

ВЗО/АЗО

LS37

CAE2F3

КМИ-232

DIL-1M


ПМ3-40

LC1-D40

3TF45

В40/А40

-

CAE3F2

КМИ-340

DIL-1AM

ПМЕ 310,

ПМЛ 3000

ПМ3-50

LC1-D50

3TF46

В50/А50

LS47

CAE3F3

КМИ-350

DIL-2M


ПМ4-65

LC1-D65

3TF47

В63/А63

LS57

CAE4F2

КМИ-465

DIL-2AM

ПМА4100.

ПМЛ 4000

ПМ4-80

LC1-D80

3TF48

ЕН80/А75

LS77

CAE4F3

КМИ-480

DIL-3AM


ПМ4-95

LC1-D95

3TF49

ЕН90/А95

LS87

-

КМИ-495

-


КМ-115

LC1-F115

3TF50

ЕН100/А110

LS107

CAE5F2

-

DIL-4M

ПМА 61 00, КТ 6013

КМ-150

LC1-F150

3TF51

EH 145

LS147

CAE5F3

-

DIL-4AM

ПМА 61 00, КТ 6023

КМ-185

LC1-F185

3TF52

EH 175

LS177

CAE5D1

-

DIL-6M

КТ6023

КМ-265

LC1-F265

3TF54

EH260

LS247

CAE5D2

-

DIL-8M

КТ6033

КМ-330

LC1-F330

3TF55

ЕНЗОО

LS307

-

-

DIL-8AM

КТ6043

КМ-400

LC1-F400

3TF56

EH370

LS407

CAE6D1

-

DIL-10M

КТ6043

КМ-500

LC1-F500

3TF57

EH550

LS507

-

-

DIL-11M


КМ-630

LC1-F630

3TF68

EH700

LS637

-

-

OIL- 12AM

КТ6053]]>
http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/10/article/Tablica-sootvetstviya-puskatelei-PM-i-kontaktorov-KM-razlichnyh-proizvoditelei Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300
<![CDATA[Токовые нагрузки на кабели и провода]]> http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/11/article/Tokovye-nagruzki-na-kabeli-i-provoda Токовые нагрузки на кабели и провода

Токовые нагрузки, установленные в действующих нормативных документах по использованию кабелей и проводов в электрических сетях, указаны в таблицах 1 - 11. Указанные значения токов приведены для температур окружающего воздуха +25 °С и земли +15 °С для усредненных условий прокладки. В случае необходимости выбора конкретной токовой нагрузки для конкретного типа кабеля или провода и конкретных условий прокладки, необходимо руководствоваться методиками, указанными в стандартах и правилах.

Таблица 1. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами, А

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Для проводов, проложенных
открыто в одной трубе
двух одножильных трех одножильных четырех одножильных одного двухжильного одного трехжильного
0,5 11
0,75 15
1 17 16 15 14 15 14
1,5 23 19 17 16 18 15
2,5 30 27 25 25 25 21
4 41 38 35 30 32 27
6 50 46 42 40 40 34
10 80 70 60 50 55 50
16 100 85 80 75 80 70
25 140 115 100 90 100 85
35 170 135 125 115 125 100
50 215 185 170 150 160 135
70 270 225 210 185 195 175
95 330 275 255 225 245 215
120 385 315 290 260 295 250

Таблица 2. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами, А

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Для проводов, проложенных
открыто в одной трубе
двух одножильных трех одножильных четырех одножильных одного двухжильного одного трехжильного
2,5 24 20 19 19 19 16
4 32 28 28 23 25 21
10 60 50 47 39 42 38
16 75 60 60 55 60 55
25 105 85 80 70 75 65
35 130 100 95 85 95 75
50 165 140 130 120 125 105
70 210 175 165 140 150 135
95 255 215 200 175 190 165
120 295 245 220 200 230 190

Таблица 3. Длительно допустимый ток для гибких кабелей и проводов с резиновой изоляцией, А

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Одножильные Двухжильные Трехжильные
0,5 12
0,75 16 14
1,0 18 16
1,5 23 20
2,5 40 33 28
4 50 43 36
6 65 55 45
10 90 75 60
16 120 95 80
25 160 125 105
35 190 150 130
50 235 185 160
70 290 235 200

Таблица 4. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта 1, 3 и 4 кВ, А

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток
1 20 16 115 120 390
1,5 25 25 150 150 445
2,5 40 35 185 185 505
4 50 50 230 240 590
6 65 70 285 300 670
10 90 95 340 350 745

Таблица 5. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной изоляцией на низкое напряжение в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле, А

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Для кабелей
одножильных до 1 кВ двухжильных до 1 кВ трехжильных напряжением, кВ четырехжильных до 1 кВ
доЗ 6 10
6 80 70
10 140 105 95 80 85
16 175 140 120 105 95 115
25 235 185 160 135 120 150
35 285 225 190 160 150 175
50 360 270 235 200 180 215
70 440 325 285 245 215 265
95 520 380 340 295 265 310
120 595 435 390 340 310 350
150 675 500 435 390 355 395
185 755 490 440 400 450
240 880 570 510 460
300 1000
400 1220
500 1400
625 1520
800 1700

Таблица 6. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной изоляцией на низкое напряжение в свинцовой оболочке, прокладываемой в воздухе, А

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Для кабелей
одножильных до 1 кВ двухжильных до 1 кВ трехжильных напряжением, кВ четырехжильных до 1 кВ
до 3 6 10
6 55 45
10 95 75 60 55 60
16 120 95 80 65 60 80
25 160 130 105 90 85 100
35 200 150 125 110 105 120
50 245 185 155 145 135 145
70 305 225 200 175 165 185
95 360 275 245 215 200 215
120 415 320 285 250 240 260
150 470 375 330 290 270 300
185 525 375 325 305 340
240 610 430 375 350
300 720
400 880
500 1020
625 1180
800 1400

Таблица 7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией на низкое напряжение в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле, А

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Для кабелей
одножильных до 1 кВ двухжильных до 1 кВ трехжильных напряжением, кВ четырехжильных до 1 кВ
до 3 6 10
6 60 55
10 110 80 75 60 65
16 135 110 90 80 75 90
25 180 140 125 105 90 115
35 220 175 145 125 115 135
50 275 210 180 155 140 165
70 340 250 220 190 165 200
95 400 290 260 225 205 240
120 460 335 300 260 240 270
150 520 385 335 300 275 305
185 580 380 340 310 345
240 675 440 390 355
300 770
400 940
500 1080
625 1170
800 1310

Таблица 8. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией на низкое напряжение в свинцовой оболочке, прокладываемых в воздухе, А

Сечение токопроводящеи жилы, мм2 Для кабелей
одножильных до 1 кВ двухжильных до 1 кВ трехжильных напряжением, кВ четырехжильных до 1 кВ
до З 6 10
6 42 35
10 75 55 46 42 45
16 90 75 60 50 46 60
25 125 100 80 70 65 75
35 155 115 95 85 80 95
50 190 140 120 110 105 110
70 235 175 155 135 130 140
95 275 210 190 165 155 165
120 320 245 220 190 185 200
150 360 290 255 225 210 230
185 405 290 250 235 260
240 470 330 290 270
300 555
400 675
500 785
625 910
800 1080

Таблица 9. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 3 кВ, А

Номинальное сечение жилы, мм2 Одножильных Двухжильных Трехжильных
на воздухе в земле на воздухе в земле на воздухе в земле
1,5 29 32 24 33 21 28
2,5 40 42 33 44 28 37
4 53 54 44 56 37 48
6 67 67 56 71 49 58
10 91 89 75 94 66 77
16 121 116 101 123 87 100
25 160 148 134 157 115 130
35 197 178 166 190 141 158
50 247 217 208 230 177 192
70 318 265 226 237
95 386 314 274 280
120 450 358 321 321
150 521 406 370 363
185 594 455 421 406
240 704 525 499 468

Таблица 10. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение до 3 кВ, А

Номинальное сечение жилы, мм2 Одножильных Двухжильных Трехжильных
на воздухе в земле на воздухе в земле на воздухе в земле
2,5 30 32 25 33 21 28
4 40 41 34 43 29 37
6 51 52 43 54 37 44
10 69 68 58 72 50 59
16 93 83 77 94 67 77
25 122 113 103 120 88 100
35 151 136 127 145 109 121
50 189 166 159 176 136 147
70 233 200 167 178
95 284 237 204 212
120 330 269 236 241
150 380 305 273 274
185 436 343 313 308
240 515 396 369 355

Таблица 11. Допустимый длительный ток для кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 6 кВ, А

Номинальное сечение жилы, мм2 С алюминиевой жилой С медной жилой
на воздухе в земле на воздухе в земле
10 50 55 65 70
16 65 70 85 92
25 85 90 110 122
35 105 110 135 147
50 125 130 165 175
70 155 160 210 215
95 190 195 255 260
120 220 220 300 295
150 250 250 335 335
185 290 285 285 380
240 345 335 460 445
]]>
http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/11/article/Tokovye-nagruzki-na-kabeli-i-provoda Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300
<![CDATA[Система автоматического управления линией первичной обработки молока]]> http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/12/article/Sistema-avtomaticheskogo-upravleniya-liniei-pervichnoi-obrabotki-moloka Линия первичной обработки молока предназначена для пастеризации молока в роторных нагревателях. В нагревателях такого типа продукт нагревается до заданной температуры за счет молекулярного трения его частиц. Преимуществами роторных нагревателей являются высокая автоматизация, низкая потребляемая мощность и металлоемкость.


Описание работы системы автоматического управления линией первичной обработки молока.
При поступлении молока в резервуар срабатывает датчик уровня SL1 сигнал с которого поступает на контроллер ES-ForthLogic. Контроллер с помощью контактора КМ2 включает двухскоростной двигатель сепаратора-молокоочисника М2 на низкой скорости. После разгона двигателя М2 контроллер снимает управляющий сигнал с обмотки контактора КМ2 и подает его на контактор КМ3, после чего двигатель М2 разгоняется на повышенной скорости. Одновременно включается контактор КМ1, который управляет двигателем привода молочного насоса № 1, происходит подача молока в сепаратор. После накопления очищенного молока в промежуточной емкости, срабатывает датчик SL2 и реле КМ3 отключает привод сепаратора молокоочисника. Контактор КМ4 включает насос № 2, а контакторы КМ5, КМ6 включают двигатели роторного пастеризатора. Температура пастеризованного молока контролируется терморегулятором СРТ-05 с датчиком ПТ-100. Если температура молока ниже нормы, контроллер ES-ForthLogic своим релейным выходом S3 включает клапан обратной подачи молока YA1 на допастеризацию. Защита электродвигателей от тепловых и механических перегрузок, от пропадания фаз, от несимметрии напряжений между фазами питания от токов короткого замыкания и защита от короткого замыкания при повреждении изоляции осуществляется с помощью МРЗД (Мультифункционное реле рахисту двигателя). В схеме предусмотрена оперативная звуковая и световая аварийная сигнализация.


Возможности системы автоматического управления линией первичной обработки молока:

 • - Контроль уровня молока в приемных емкостях;
 • - Автоматический пуск двухскоростного двигателя привода сепаратора-молокоочисника;
 • - Постепенное включение в работу роторных пастеризаторов в зависимости от уровня молока в промежуточной емкости;
 • - Автоматическое нагревание молока в роторных пастеризаторах до заданной температуры 96 ± 2 ° С;
 • - Контроль температуры молока при проведении выдержки и возвращения молока на повторную пастеризацию при снижении температуры продукта до 94 ° С;
 • - Защита электродвигателей от тепловых и механических перегрузок, от пропадания фазы, от несимметрии напряжений между фазами питания от токов короткого замыкания и защиту от корогткого замыкания при повреждении изоляции;
 • - Оперативная световая сигнализация;
 • - Световая и звуковая сигнализация аварийных режимов;
 • - Централизованная автоматическая остановка всего оборудования;
 • - Протоколирование работы системы на SD-карту памяти;
]]>
http://mastak-shop.com/article_info.php/articles_id/12/article/Sistema-avtomaticheskogo-upravleniya-liniei-pervichnoi-obrabotki-moloka Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300